صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۷ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۳ (۰.۲۹)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۶ ۱.۳۴ ۱۶۲.۶۳ ۱۲,۸۵۵.۲۹
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۲) (۳.۵۱) (۵۱.۴۸) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۰۹) (۲.۷۳) (۲۷.۹۴) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۰۹) (۱.۵۳) (۲۷.۷۶) (۹۹.۶۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۱ ۰.۷ ۴۱.۷۴ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۲۷ ۲.۷۶ ۱۶۹.۴۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۱۵) (۱.۹۳) (۴۲.۳۶) (۹۹.۹۲)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۲۷) (۲.۹۷) (۶۳.۱) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۱۴) (۰.۳۷) (۴۱.۰۷) (۷۴.۱۸)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۱۵) (۲.۵۱) (۴۲.۴) (۹۹.۹۹)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۱.۶۹ ۳۸۲.۸۵