صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۶ (۰.۳۱)
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۰.۰۱ (۰.۱۸) ۳.۱۷ (۴۸.۶۳)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۳۰.۶۳ ۵۷۵.۳۹
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۲.۷۱ ۱۹.۶۱ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰.۰۷ ۲.۶۲ ۲۹.۵۹ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۳ ۳۰.۶۱ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۸ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۰۴ ۰.۷۵ ۱۵.۰۱ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۴ (۱.۳۵) ۱۶.۱۱ (۹۹.۳)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۶ ۱.۲۳ ۲۲.۲۹ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۴ (۰.۵۶) ۱۶.۶ (۸۷.۲۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۱.۵۸ ۱۶.۷۸ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۳ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۲۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۰۹ ۳.۷۳ ۳۸.۴۴ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۱۶ ۱.۸۲ ۷۷.۳۱ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۸ ۱.۳ ۳۱.۵۸ ۱۱,۱۹۶.۳۳