صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۴.۲۲ ۲۹۸.۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۹ (۱) ۴۰.۴۳ (۹۷.۴۶)
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۳.۰۹ ۸۷.۳۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۶ (۰.۰۲)
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۱ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۲۲ ۱۷.۳۸ ۱۱۹.۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۰۵ (۱.۳۹) ۲۱.۸۲ (۹۹.۳۹)
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸ ۳۱.۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۵.۳۹ (۶۶.۶۹)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۳.۴۴ ۷,۸۶۲.۰۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۳.۴۶ ۱,۹۴۶.۶۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۱۹.۴۶ (۹۴.۰۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰