صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در مجمع مورخ 28-01-1398 صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

سرکار خانم افسانه ابراهیمی رئیس مجمع به نمایندگی از ضامن نقدشوندگی؛ جناب آقای رسول رحیم نیا ناظر مجمع به نمایندگی از مدیر ثبت و مدیر صندوق؛ سرکار خانم خاطره پهلوان ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ سرکار خانم حمیدیان دبیر مجمع.

پیوست