صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸در خصوص تغییر کارمزد مدیر، افزایش حق الزحمه حسابرس، اصلاح نحوه محاسبه هزینه های نرم افزار، تغییر نشانی تارنما و حذف بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۷در خصوص اصلاح نصاب دارایی ها و کاهش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۳-۱۲-۱۳۹۶در خصوص کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۰۷-۱۱-۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ تغییر حق الزحمه متولی و حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تغییر مقاطع تقسیم سود و نرخ بازدهی تضمین شده سالانه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ انتخاب حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به ۲۰ میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تغییر نوع صندوق و تغییر هزینه ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ تغییر ضامن سودآوری و افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه