صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
هزینه‌های صندوق

 فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:

 

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار(0.005)  از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی به علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولي

سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق  که حداقل مبلغ سیصد  میلیون ریال و حداکثر تا چهارصد میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی­های صندوق*

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت دویست (200) میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پنج در صد هزار اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف 5.000 میلیون ریال

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

سالانه مبلغ 250.000.000 ریال هزینه ثابت.

سالانه 5.000 ریال به ازای هر سرمایه­ گذار دارای واحد سرمایه گذاری.

مبلغ 800 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار.

سالانه 0.00005 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال.

سالانه 0.00003 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها از 30 هزار میلیارد ریال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال.

سالانه 0.000001 از متوسط ارزش خالص دارایی­ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

*از محل گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی باشد.

 

 

 هزينه هایی که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود:

1-      کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه ­­گذاری از جدول هزینه ­های بند 10-4 امیدنامه که باید توسط سرمایه ­گذار پرداخت شود، حذف گردید.