لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,256,566
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,743,434
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,256,569,608,736
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,000,998
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,029,538
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : مهدی عبدی هنجنی ,رسول رحیم نیا ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/30 1,016,274 1,015,277 29,501 3,975 73,372,214 9,019 68,885,604 7,256,566 7,367,428,167,518
  2 1397/10/30 1,000,998 1,000,000 29,538 3,975 73,372,214 9,019 68,885,604 7,256,566 7,256,569,608,736
  3 1397/10/29 1,015,299 1,014,302 30,465 0 73,364,264 24,924 68,867,566 7,261,610 7,365,463,996,824
  4 1397/10/28 1,014,747 1,013,749 28,225 2,213 73,364,264 0 68,842,642 7,286,534 7,386,719,700,617
  5 1397/10/27 1,014,312 1,013,316 28,188 4,564 73,362,051 9,930 68,842,642 7,284,321 7,381,317,069,993
  6 1397/10/26 1,013,818 1,012,822 28,239 7,751 73,357,487 5,179 68,832,712 7,289,687 7,383,151,803,948
  7 1397/10/25 1,013,322 1,012,329 28,331 7,858 73,349,736 24,525 68,827,533 7,287,115 7,376,961,245,130
  8 1397/10/24 1,012,824 1,011,836 28,269 10,232 73,341,878 12,746 68,803,008 7,303,782 7,390,227,220,266
  9 1397/10/23 1,012,329 1,011,343 27,873 11,904 73,331,646 14,990 68,790,262 7,306,296 7,389,174,686,087
  10 1397/10/22 1,011,831 1,010,850 26,991 0 73,319,742 16,175 68,775,272 7,309,382 7,388,688,676,334
  11 1397/10/21 1,011,283 1,010,314 26,599 4,498 73,319,742 0 68,759,097 7,325,557 7,401,109,380,099
  12 1397/10/20 1,010,833 1,009,864 26,595 12,293 73,315,244 8,278 68,759,097 7,321,059 7,393,272,937,928
  13 1397/10/19 1,010,339 1,009,370 26,628 8,506 73,302,951 17,829 68,750,819 7,317,044 7,385,604,881,300
  14 1397/10/18 1,009,831 1,008,877 26,630 8,022 73,294,445 25,944 68,732,990 7,326,367 7,391,406,153,863
  15 1397/10/17 1,009,332 1,008,384 26,421 21,039 73,286,423 37,705 68,707,046 7,344,289 7,405,861,490,073
  16 1397/10/16 1,008,842 1,007,891 26,254 8,553 73,265,384 11,120 68,669,341 7,360,955 7,419,037,569,210
  17 1397/10/15 1,008,331 1,007,398 26,288 0 73,256,831 136,573 68,658,221 7,363,522 7,417,993,704,929
  18 1397/10/14 1,007,836 1,006,901 26,646 5,297 73,256,831 0 68,521,648 7,500,095 7,551,852,164,933
  19 1397/10/13 1,007,346 1,006,411 26,708 10,045 73,251,534 3,466 68,521,648 7,494,798 7,542,846,866,271
  20 1397/10/12 1,006,852 1,005,918 26,728 10,738 73,241,489 20,421 68,518,182 7,488,219 7,532,533,588,936