صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۲ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۶.۲۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۱۹.۴۴ (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۵۵ ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۶۷ ۱۹.۵۷ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۴۸ ۲۳.۳۹ ۴۶۸.۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۹.۱۲ ۱۲۵.۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۶.۳۲ ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۶۴ (۳۹.۲۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۶) ۱۹.۵۶ (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۱۹.۴۹ ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۹.۷۱ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۸۳ ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۶ ۰